Η είσοδος ενός κτιρίου αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του, επιτρέποντας όχι μόνο την πρόσβαση σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών ανάλογα με τον χρήστη. Για το λόγο αυτό, η Aloumart  διαθέτει ολη την γκαμα προϊοντων που εχουν ένα υψηλό επίπεδο προσαρμογής και design. Αυτο  την καθιστά καινοτόμο στο χώρο των θωρακισμένων πορτών ασφαλείας.

Η εταιρία Aloumart υπογράφει πάντα με  αδιαπραγμάτευτη εγγυηση για την ποιότητα στα προϊόντα της και εγγυάται υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, φέροντας τόσο πιστοποίηση ασφάλειας στην κλάση 4, όσο και ενεργειακές πιστοποιήσεις για αέρα, νερό και αντίσταση σε φορτία αέρα.

Θωρακισμένες πόρτες κατασκευής από χαλύβδινα μέρη υψίστης ποιότητας. Η όλη κατασκευή είναι στιβαρή και αδιαπέραστη από τα συμβατικά μέσα διάρρηξης.


M103


M109


M110


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή & inox


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή & inox


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή & inox


Πόρτα αλουμινίου
παραδοσιακή Κ701


Πόρτα αλουμινίου
παραδοσιακή Τ208


Θωρακισμένη Πόρτα αλουμινίου
παραδοσιακή Τ205


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή Α1


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή Α101


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή Α109


Πόρτα αλουμινίου
παραδοσιακή P1011


Πόρτα αλουμινίου
παραδοσιακή SP3102


Πόρτα αλουμινίου
παραδοσιακή SP3380


Θωρακισμένη Πόρτα αλουμινίου
inox 67348


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή U7802


Πόρτα αλουμινίου
πρεσσαριστή & inox


Πόρτα αλουμινίου
10.80


Πόρτα αλουμινίου
804678


Πόρτα αλουμινίου
12485


Πόρτα αλουμινίου
u2512


Πόρτα αλουμινίου
Ρ1071


Πόρτα αλουμινίου
Ρ1055

 


Θωρακισμένη Πόρτα
μοντέρνα ξύλινη


Θωρακισμένη Πόρτα
ξύλινη παντογράφου


Παραδοσιακή
Πόρτα Αλουμινίου


Παραδοσιακή
Πόρτα Αλουμινίου


Παραδοσιακή
Πόρτα Αλουμινίου


Θωρακισμένη Πόρτα Αλουμινίου


Θωρακισμένη Πόρτα Αλουμινίου


Θωρακισμένη Πόρτα Αλουμινίου


Θωρακισμένη Πόρτα Αλουμινίου
& Στοιχεία Inox


Θωρακισμένη Πόρτα Αλουμινίου
& Στοιχεία Inox


Θωρακισμένη Πόρτα Αλουμινίου
& Στοιχεία Inox


Θωρακισμένη Πόρτα Με Μικρό Κλειδί
& Ολική Επένδυση Αλουμινίου


Θωρακισμένη Πόρτα Με Μικρό Κλειδί
& Ολική Επένδυση Αλουμινίου


Θωρακισμένη Πόρτα Με Μικρό Κλειδί
& Ολική Επένδυση Αλουμινίου


Θωρακισμένη Παραδοσιακή Πόρτα Ασφαλείας Με 11 Κινητά
& 5 Σταθερά Έμβολα


Θωρακισμένη Παραδοσιακή Πόρτα Ασφαλείας Με 11 Κινητά
& 5 Σταθερά Έμβολα


Θωρακισμένη Παραδοσιακή Πόρτα Ασφαλείας Με 11 Κινητά
& 5 Σταθερά Έμβολα


Θωρακισμένη Πόρτα
Με Επένδυση Ξύλου


Θωρακισμένη Πόρτα
Με Επένδυση Ξύλου


Θωρακισμένη Πόρτα
Με Επένδυση Ξύλου


Θωρακισμένη Πόρτα
Με Επένδυση Ξύλου & Στοιχεία Inox


Θωρακισμένη Πόρτα
Με Επένδυση Ξύλου & Στοιχεία Inox


Θωρακισμένη Πόρτα
Με Επένδυση Ξύλου & Στοιχεία Inox

Τεχνικές Προδιαγραφές

Το σύστημα της κλειδαριάς περιβάλλεται από ειδικό κέλυφος πάχους 3mm

(1) το οποίο βρίσκεται μεταξύ των 2 χαλύβδινων φύλλων (2) (τα οποία αποτελούν την πόρτα) εφαπτόμενο στο εξωτερικό από αυτά.

Επιπλέον, στην περιοχή του ομφαλού, μεταξύ του προαναφερθέντος κελύφους και της κλειδαριάς παρεμβάλλεται πλάκα από μαγγανιούχο χάλυβα, πάχους 3mm, η οποία δε μπορεί να διατηρηθεί από δράπανο.

Ρυθμιζόμενος μεντεσές (4) κατά τους 3 άξονες. Η συγκόλληση ενισχύεται με χαλύβδινη δοκό (5) γύρω από την περιοχή του μεντεσέ , έτσι ώστε πρακτικά κανένα εργαλείο δε μπορεί να αποσπάσει την πόρτα από την κάσα της.

Κάσα από ψευδαργυρωμένο χάλυβα πάχους 2 mm (7) βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

Πλήρωση με άκαυστο μονωτικό υλικό (9)

Μάνταλο ασφαλείας (10) από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 304 κομμένο με LASER.

Περιμετρικό προφίλ αλουμινίου, για τη συγκράτηση των επενδύσεων, με δυο λάστιχα στεγάνωσης συμπληρώνεται από το ρυθμιζόμενο αεροφράκτη (11) που υπάρχει στο κάτω μέρος της πόρτας.